Titeln till inlägget har jag helt rått snott från det lean program som pågår inom RES och Nordisk Vindkraft men detta inlägget har faktiskt inget med det att göra utan är mer en spegling av den boll jag satt i rullning nu ikväll.

Med ett tydligt fokus på framtiden har jag nu ikväll gjort verklighet av det jag på allvar gått och funderat på, studerat, läst på om och diskuterat med några få utvalda de senaste två månaderna. Embryot till detta har jag gått och närt längre än två månader men det är efter brytningen från Em som jag kände att det var dags att fokusera och satsa på det som JAG VILL här i livet och detta är definitivt en av de sakerna. Det kommer att kräva mycket jobb och tid som jag redan har för lite av men det är med både en spänd förväntan och en lätt nervositet och osäkerhet som jag ser med tillförsikt fram emot vad framtiden nu har i sitt sköte.

Titeln pratar sitt tydliga språk; jag behöver komma i form för framtiden både på det personliga planet och på det professionella. Detta är det första steget, och vilket steg sedan, i den plan som nu finns för att förbättra livssituationen. Stegen som följer är definitivt inte mindre om allt går i lås som planerat men detta steg är en av förutsättningarna för att de efterföljande stegen skall lyckas.

Vad det är? Återkommer om det senare 🙂