Tänkte i några inlägg
analysera och kåsera lite om min nuvarande situation och även våga mig på att
spekulera om framtiden utifrån de val, förhoppningar och rädslor som finns.
Allt detta kommer ske utifrån det senaste Bond-ledmotivet då jag på något sätt
finner låten passande till min nuvarande livssituation. Här kör vi på femte delen
i denna ”serie”;

”But I feel like a storm is coming if I’m gonna make
it through the day”

Jag har ju skrivit i de tidigare två inläggen i denna serie
att jag skall återkomma till det här med att det kommer bli en storm om jag går
vidare med mina planer, om jag väljer att skjuta. Precis som jag beskrev det då
så kommer det att bli en storm oavsett om jag lyckas
träffa målet eller om jag missar. Tror jag i alla fall. Eller jag är relativt
säker. Det är något som kommer att kräva mitt allra yttersta vad gäller att
kunna hantera saker på ett snyggt sätt. Men varför skulle det då bli en storm? Well,
för den första, och den absolut största anledningen, är att personen ifråga står
väldigt, och då menar jag VÄLDIGT(!), nära en person som stått mig väldigt nära tidigare.
Hur det skulle mottas att vi inlett något eller att jag ens försökt inleda
något är nog något som skulle föranleda en hel del känslor från denna person.
Tror jag i alla fall. Har väldigt svårt att tro att det skulle tas emot
med en axelryckning, men har ju haft fel förr. Kan dock inte tänka mig att det
skulle ses med blida ögon i början utan någon typ av känslostorm tror jag nog
att det skulle föranleda. För det andra så tror jag det skulle bli en hel del prat
om det hela mellan våra gemensamma bekanta, för att inte tala om folk i ren
allmänhet som finns inom vår sällskapsradie. Detta oavsett om de har med saken
att göra eller inte. Åsikter kommer att finnas som kanske inte blir så snälla.
Jag bryr mig inte så mycket i vad andra tycker och tänker men kan tänka mig att
det skulle kunna bli jobbigt för både hon som jag siktar på och personen som tidigare stod mig nära.
Det sista jag vill är att åsamka dem något som helst omak men det lär nog bli
en del tuffa ord från kreti och pleti. Tror jag i alla fall. Sist men inte
minst så lär det nog vara upphov till en liten storm inombords hos mig själv.
Givetvis så kommer det vara lycka och eufori ifall jag skulle träffa med mitt
skott men det skulle samtidigt bli lite jobbigt baserat på de två anledningarna
jag angivit ovan och det är svårt att förutse hur man reagerar på något sådant.
Skulle jag istället ha missbedömt allt och missar med mitt skott så är det kanske ännu mer osäkert hur jag
skulle reagera. Det skulle nog riva upp en hel del känslostormar inombords som
kommer bli tuffa att rida ut. Tror jag i alla fall.

Det känns verkligen som
att ifall jag agera så kommer det att bli ett litet kaos, det kommer att dra in
en storm som ställer allt på ända. Stormen kommer med all förmodan att bedarra
efter ett tag men visst kommer saker och ting att vara konstigt både för de
andra två parterna och för mig själv i början. Frågan är ifall jag klarar mig
genom dagen om jag kör i vind på det här? Börjar bli dags att ta ett beslut…