Tänkte i några inlägg analysera och kåsera lite om min nuvarande situation och även våga mig på att spekulera om framtiden utifrån de val, förhoppningar och rädslor som finns. Allt detta kommer ske utifrån det senaste Bond-ledmotivet då jag på något sätt finner låten passande till min nuvarande livssituation. Vi har nu kommit till blogg nr 11 av i denna serie;

”A million shards of glass, that haunt me from my past

Jag har definitivt spillror som på ett eller annat vis påminner mig, om inte dagligen men lite då och då, om en annan tid. En tid från mitt förflutna när man levde ett annat liv, på ett annat sätt. Inte nödvändigtvis bättre dock. Finns en hel del av dessa spillror, även om de inte uppgår till en miljon, som är ganska dåliga. Dåliga både utifrån mitt egna agerande men även utifrån upplevelser och saker som andra gjort mot mig. Vissa av dessa, främst saker som jag själva gjort, är saker som jag ångrar. Saker som emellanåt kommer tillbaka och spökar. Saker som ger mig både dåligt samvete men även saker som jag kan sörja. Tillfällen som gått förlorad. Vägskäl där man valt ”fel” eller saker som man skulle gjort annorlunda. Jag är inte den som sitter och ångrar saker som kunde ha hänt. Skeenden där det blev på ett annat vis. Jag ältar inte saker på det sättet. Men det är inte riktigt det jag pratar om här heller. Pratar om vissa saker som är starkare än andra och som återkommer i tankarna ibland. Saker som dyker upp och spökar ibland. Målet är att inte skapa nya sådana här minnen utan att leva mitt liv på bästa möjliga sätt. Inte krångla till det. Inte skapa nya saker som i framtiden kan komma tillbaka och spöka i tankarna. Hålla livet enkelt helt..ja, enkelt. För att citera den tavla som jag numer har uppsatt bredvid spegeln hemma i lägenheten;

Why complicate LIFE?

Missing SOMEBODY? …Call
Wanna MEET up? …inVite
Wanna be UNDERSTOOD? …eXplain
HAVE questions? …asK
Don’t LIKE something? …SAY it
Like SOMETHING? …state IT
WANT something? …ask FOR it
Love SOMEONE? …TELL it

You already have the NO, so take the chance of getting the YES…

Keep life SIMPLE!