Har ni märkt att man vid vissa tillfällen i livet når en punkt då det blir dags för en förändring? Ibland så är den påtvingad genom någon händelse som är utanför ens kontroll och ibland kommer man bara till insikt att rådande läge och rutiner behöver brytas upp. Bytas ut. Behovet till förändring kan komma från hur man känner sig, hur man mår, vilken livssituation man befinner sig i eller helt enkelt för att man anser att nu, just NU, så skulle en förändring vara av fördel. Jag brukar säga att förändringar, även om de i stunden känns negativa och tråkiga, i långa loppet leder till något bra. Något gott. Är oftast så att en påtvingad förändring leder till handling hos de flesta. Dessa handlingar driver utveckling och vem tycker inte att utveckling är bra? Ingen vill ju stå och stampa i gamla fotspår. Låta livet rulla på i samma hjulspår. Göra samma saker på repeat. Ja, ni greppar vad jag menar. Ett tydligt exempel på förändring brukar vara när man bryter upp med någon. När ens liv ställs på ända och man måste både omstrukturera sin vardag och skapa något nytt från spillrorna. En påtvingad förändring. Även ifall det varit en själv som initierat den. Man brukar sällan kunna föreställa sig i förväg vad det innebär. Men oavsett så skulle jag vilja säga att det alltid lett till något bättre för undertecknad. Missförstå mig rätt här. Samtliga gånger har varit oerhört tråkiga och en rejäl känslomässig prövning för undertecknad. Men när man väl kommit över den initiala sorgen och gått vidare, så har de handlingar man tvingats till att ta skapat en positiv förändring. Detta har lett till att man träffat de man träffat efter förändringen och ifall inte ändringen hade ägt rum så skulle man ju inte upplevt det man upplevt med dem. Så enkelt är det ju och för egen del skulle jag inte vilja vara utan det. Inte för allt smör i Småland. Nä, allt det har fört med sig något gott och lett mig dit där jag befinner mig i dag.

”Winds of change blowing strongly
Winds of change, whispering”

Även om nu dessa förändringar lett, och fortfarande leder till, något bra så gör ju inte det att det är de enda förändringar man vill vidta. Ibland så vill man ju styra förändringsprocessen själv och det är något jag har försökt göra nyligen, eller den senaste månaden eller två i alla fall. Det finns en plan, eller flera planer faktiskt, som bygger på varandra och som har gjort att en rad förändringar, som jag både redan beskrivit här i bloggen redan men som jag också kommer att beskriva närmare i senare inlägg, har vidtagits. För att kunna göra vissa av sakerna så behöver vissa av de andra planerna infrias först. Eller genomföras om vi skall vara mer uppriktiga, även om en del saker för tillfället är utom min kontroll. I de fallen har jag gjort det jag kunnat och krattat manegen så gott det går. Nu gäller det bara att vänta och hoppas. Men det är jag bra på. Att vänta. Ja, hoppas också för den delen. Hoppet är det sista som överger en. Men om vi återvänder till väntandet så är jag inte speciellt otålig av mig. Tvärtom faktiskt. Saker sker när de sker och precis när de är tänkta att ske. Det tror jag fullt och fast på. I alla fall när det gäller vissa saker. Kanske inte alla. Vissa måste man hjälpa på traven så mycket som möjligt. Ser med tillförsikt mot framtiden och tror att det här kommer bli kanon. De förändringar som är satt i rullning kommer definitivt att vara till godo och ifall, mot all förmodan, inte alla genomförs så kommer det ändå att ha lett till någon typ av förändring. Vilket ju som ni vet vid det här laget är något som jag tycker är bara bra.

”The future’s in the air
I can feel it everywhere
Blowing with the wind of change”

Same…
..same…
..but different…

Tidigare inlägg:
#1 Turn Back Time x2
#2 Live and Let Die x2
#3 King of Fools x2