I fjolårets sista blogginlägg så skrev jag ju om vanan trogen att dra på sig en förkylning när man varvar ned och är ledig. Så sant som det hände i mellandagarna så kryade jag faktiskt på mig lagom efter nyår. Till och med så pass att jag kunde börja träna. Trodde jag i alla fall. Två träningspass blev det och sedan var det kört igen. Nu så har jag hållit mig själv på benen medelst ipren, alvedon, nässpray och näsdukar i bra precis en veckas tid och dessvärre så känns det inte som någon bättring är på väg. Kanske ingen försämring direkt heller utan det pendlar upp och ned, fram och tillbaka. Jobbigt as hell! Vill vara frisk! Nu!

Men det är inte därför du är här? Nä, tänkte faktiskt ta upp något helt annat. Något mer personligt än så till och med. Försökte för några veckor sedan att läsa Thomas Eriksons storsäljare till bok Omgiven av idioter, eller läsa och läsa, försökte lyssna på den som ljudbok. Så tråkig! Så ENORMT tråkig! Så tråkig att jag la ned försöket att läsa/lyssna på den. Men det var inte för att tala om det som jag skriver detta utan försäljningen till trots, eller kanske just på grund av den, så har han fått mottagit väldigt mycket kritik för sitt sätt att kategorisera människor. Men grejen är den att han har inte kommit på det hela. Han har bara tagit relativt omfattande forskning i något som rent allmänt kallas DISC-systemet och kommersialiserat det hela. Gjort det roligare (kan debatteras!) och enklare för gemene man att ta till sig och identifiera sig med. DISC står för Dominance (D), Influence (I), Steadiness (S), och Conscientiousness (C), eller Dominans, Inflytande, Stabilitet och, ja C:et är lite svåröversatt till svenska, men ungefär Konformitet (så det blir DISK) eller rakt av Samvetsgrannhet. Hur som helst så representerar dessa fyra, som brukar illustreras av fyra olika färger, helt olika typer av personligheter enligt följande:

Dominant = Röda
Ger mer uttryck för påståenden än ställer frågor, är rättfram, ofta otålig i diskussioner, fast handslag, rak hållning, några få kraftfulla gester, stark och stadig röst och gillar inte tystnad. Röda personer kan uppleva sig själva som målmedvetna, energiska, nyskapande, viljestarka och kraftfulla. Andra kan uppleva dem som dominanta, känslokalla, styrande, otåliga och auktoritära. Röda är med andra ord resultatinriktade, självmotiverade, ambitiösa och krävande. Söker kontroll och makt, vill uppnå resultat och undviker beroende.

Inflytande = Gul
Talar på ett naturligt sätt, använder gärna anekdoter och personliga referenser, avspänd, understryker budskap med många gester, studsande ögonkontakt och ogillar långa tystnader. Gula personer kan uppleva sig själv som inspirerande, öppen, självsäker, levnadsglad och generös. Andra kan uppleva dem som verklighetsfrämmande, oseriös, pratglad, omdömeslös och egotrippad. Gula är med andra ord öppna, entusiastiska, uttrycksfulla och sociala. Söker uppskattning och människor, eftersträvar social uppmärksamhet och undviker ensamhet.

Stabilitet = Grön
God förmåga att lyssna, diskret, står vid sin åsikt, talar tydligt, vänligt och ganska långsamt, slumpvis ögonkontakt, mjukt handslag, något stel hållning och har inga svårigheter med tystnad. Gröna personer kan uppleva sig själv som samarbetsvillig, god lyssnare, lugn, lojal och uppmuntrande. Andra kan uppleva dem som passiv, förändringsovillig, envis, uppgiven och ältande. Gröna är med andra ord principfasta, uthålliga, omtänksamma, generösa och tjänstvilliga. Söker tid och pålitlighet, målsättning att vara stödjande och undviker förändring.

Konformitet/Samvetsgrannhet – Blå
Håller sig till fakta, ganska formell, koncentrerad på vad du säger och antecknar kanske, något opersonlig med svalt handslag, ganska långsam i sin framställning med få gester, oregelbunden men stadig ögonkontakt, kan finna tystnad obehaglig. Blå personer kan uppleva sig själv som kunnig, faktasökande, systematisk, noggrann och reflekterande. Andra kan uppleva dem som pedantisk, obeslutsam, återhållsam, kylig och korthuggen. Blåa är med andra ord logiska, systematiska, analyserande, kvalitetsmedveten och försiktiga. Söker fakta och bevis, har procedurer som mål och undviker osäkerheter.

Röda och Gröna är varandras motpoler medan Blå och Gula är likaså. Röda+Gula brukar räknas som ”snabba” och intuitiva medan Blå+Gröna brukar anses ”långsamma” och avkännande. Röda+Blå är resultatinriktade och tänkande medan Gula+Gröna är relationsinriktade och känslosamma.

Så varför tar jag nu upp detta? Jo, för att när vänner och bekanta runt om mig endera har läst boken eller varit på något utbildning som använder sig av DISC-profilering så brukar de alltid direkt refererar till mig som en Blå. Den person som de direkt får upp i sin inre bild som just blå brukar vara undertecknad. Det här gäller så väl nära släktingar, som kollegor, som de som jag känner betydligt ytligare. Så det ligger nog definitivt något i det. MEN, och det är ett stort men, ingen person är ju endast en av färgerna. Nä, det finns givetvis lite av alla färger i oss alla men det man brukar peka på är en dominant färg och en tydligare andra färg. Faktum är att då jag gjort tester för att se vilken färg jag är så blir jag aldrig Blå utan jag blir alltid Grön. Vilket ju är lite intressant. Den dominanta färgen och andra färgen är ju alltid närliggande då det annars vore motsägelsefullt då det är motpoler vi pratar om. Så, kanske inte är så konstigt trots allt. Blå är hur andra uppfattar mig och Grön är hur jag uppfattar mig själv. Angående vilken av färgerna som är dominant så får vi väl gå på statistik här och de flesta verkar ju anse att jag är Blå så Grön är nog andra färgen här. Detta ger en DISC-profil för undertecknad som är Blå/Grön vilket ger följande personlighetsbeskrivning:

Den Blå/Gröna DISC-profilen skiljer sig från den Blå genom att de har större acceptans och ett varmare sätt. Blå/Gröna värderar stabilitet högt och gillar pålitliga och förutsägbara resultat, vare sig det gäller en väns handlingar eller hur ett köksredskap fungerar. Har förmodligen ett välstädat skrivbord och kontor, gillar att vara väl förberedd och tar sig tid att slipa på sina idéer och sin planering innan de går till handling. Tenderar att ha ett stabilt temperament och uppvisar ett stort tålamod med människor eller situationer som andra tycker är svåra. Men de kan dra sig undan om de känner sig obekväma. Har svårt att göra en oplanerad semesterresa eller att gå spontant på bio, speciellt om personen känner sig pressad till att göra det. Men om någon behöver deras expertis kommer de däremot att hjälpa till. Karakteriseras av att de är perfektionister och i sin ledarskapsstil är de ödmjuka och rättvisa ledare, vars stabilitet och konsekvenstänkande gör att de får ett pålitligt resultat. Men de kan även vara stränga och överförsiktiga chefer som är rädda för att utmana den rådande ordningen.

Så, där är min DISC-profil. Frågan är om den verkligen ger en bild av vem jag är? Förhoppningsvis inte hela bilden även om det kan finnas saker som passar in. Återkommer i kommande inlägg med fler beskrivningar från andra typer av tester samt en bakgrund till varför jag gör dessa inlägg. Är det inte spännande så säg?