Titeln, eller benämningen, som jag använder till dessa inlägg är precis så som du gissat (eller hur?) taget från den eminenta Jackie Chan filmen med samma namn. Anledningen till att jag valt att skapa en serie blogginlägg som belyser detta är för att försöka få ned på pränt vem jag är som person. Det här är inte någon existentiell personlighetskris utan mer ett ärligt försök att bena ut vad jag tycker i olika frågor, vad jag står för, mina värderingar och vad jag har för drivkrafter. Är de desamma som det jag visar utåt eller visar jag omedvetet upp en mask? Att känna sig själv och komma till insikt med vem man är och hur man agerar i olika situationer är fundamentalt för att lyckas med olika förehavanden och projekt. Därav dessa blogginlägg.

I det här inlägget tänkte jag försöka ge en lite mer nyanserad bild på varför jag skriver om detta ämne, varför jag försöker skapa en enkel bild av mig själv utifrån den komplicerade sammansättning som är min alldeles unika personlighet. Okej? Oavsett vad du tycker så blir det så.

Redan på de gamla grekernas tid så kom rådet ”know thyself”, dvs känn dig själv, yttrat av Oraklet från Delphi och enligt Wikipedia, vilket på ingalunda är någon säker källa, så använda både Sokrates och Plato frasen. Oavsett sanningshalten i det hela så är det ändå värt att notera tycker jag. Med god självkännedom, eller självmedvetenhet, så menas att ha en djup kännedom om sina känslor, styrkor, svagheter, behov och drivkrafter. Man är varken överkritisk eller orealistiskt hoppfull utan man är istället ärlig gentemot sig själv och andra. Människor med en hög grad av självmedvetenhet känner till hur deras känslor påverkar dem själva, hur de påverkar andra och hur de påverkar det som de gör. Det sträcker sig till en persons värderingar och mål, det vill säga de vet vars de är på väg och varför. En självmedveten person kan prata öppet och tydligt, även om det inte är översvallande och bekännande, om sina känslor och vilken inverkan de har. De erkänner ärligt misslyckanden och ofta så med ett leende på läpparna då de ofta har en rejäl dos med självironi. En självmedveten person är ofta ute efter konstruktiv kritik och har därför inga problem att diskutera sina begränsningar och styrkor och har därför ofta ett bra självförtroende. De vet vad de är kapabla till och tar sällan på sig sådant de inte klarar av och vet när de skall be om hjälp. Många misstar deras uppriktighet gällande sina känslor som mesighet, de de inte är tuffa nog, när det i själva verket, vilket påvisats i flertalet studier, påvisats vara det motsatta. Alla uppskattar uppriktighet och människor som bedömer sig själv ärligt tenderar att bedöma andra och det som de och andra gör, behöver göra eller vill göra på samma ärliga sätt.

Där fick ni lite mer bakgrund till varför jag är så angelägen om att få en klar självbild angående hur jag fungerar. Simple as that. Till viss del vet jag det redan, eller kanske till en stor del, men det finns alltid nya saker att upptäcka. Nya saker att lära sig – inte minst om sig själv. Vill tro att jag redan har ett bra, väl underbyggt, självförtroende och när det kommer till vad jag vill och mina mål så har jag väl, om inte en kristallklar så i alla fall, en hyfsad bild i mitt inre. En självmedveten person har tex inga problem att säga nej till ett frestande och riktigt välbetalt jobb om det inte passar principerna eller målet han har. Vilket jag ju nyligen gjort, som ni som brukar läsa denna nonsensblogg vet redan. Men nog om det. Jag hoppas mina motiv gällande detta blivit klarare. Hoppas det i alla fall. Nästa inlägg i denna bloggserie blir en ny presentation från ett självtest som skattat mig som person. Så, håll ut till dess ifall ni är nyfiken.


Tidigare inlägg:
#1 DISC

#2 Personality & Psychology
#3 Chinese Zodiak
#4 Self Awarness