2019 inleddes året med att bloggen fick namnet ” It’s Not the Destination so Much as the Journey ” för att jag kontinuerligt skulle påminna mig själv om att det är just resan som är det viktiga och inte alltid slutmålet. Någon gång under året ändrade jag sedan till ”I’m Lookin’ for the Words to Say” för att inspirera mig själv till att komma till ett konsensus gällande rätt (om den nu finns) väg i enlighet med mina Crossroads-inlägg. Utöver det så skapade jag en bloggkategori för 2019 kallat Take a Chance, för att påminna mig själv om att ta mer chanser i livet och inte alltid ha allt så utstakat. Båda de där gav upphov till nyårslöftet, som också var en målsättning; ta chanser och fokusera på resan mot de olika målen som vill uppnås. Men det var ifjol det. Det där gäller givetvis framgent också men inför 2020 så har jag nu döpt om bloggen, eller gett den en ny tagline, till ”No Secrets, No Lies”. Bakgrunden till det här kommer från något som jag faktiskt använt som nyårslöfte tidigare och som i sin tur triggades av en gammal bloggserie som jag kallade Clear Truth där jag bekände en del vita lögner genom åren. Löftet, vilket gällde för 2016, var att jag skulle vara sann mot mig själv och alltid säga sanningen. Vilket även årets löfte på ett sätt innebär. Med No Secrets, No Lies menas att jag inte skall ha några hemligheter utan öppna upp mig själv mer och definitivt inte dra några lögner, varken svarta eller vita, för att det känns lättare. Det här betyder ju inte att jag kommer att springa omkring och berätta allt för allt och alla, men jag kommer svara öppet och ärligt på direkta frågor gällande mig själv och mitt privatliv. Jobbrelaterade saker, sådant jag fått veta i förtroende och det som gäller andra kommer jag givetvis även i fortsättningen inte att sprida vind för våg, men det tror jag nog inte att ni trodde heller.

Är det här så stor grej, frågar ni er nu?

Ja, för undertecknad så är det faktiskt det. Jag har alltid tyckt om att ha små hemligheter. Hålla saker för mig själv. Både av rädsla för att andra inte skall tycka som mig men också för att jag tyckt att andra inte har med det att göra. Jag har öppnat mig för några få personer genom åren men jag har alltid varit extremt selektiv gällande vem som har fått veta vad. Det är det här som jag vill ändra på under 2020. Öppenhet och ärlighet skall vara mottot. Men precis som föregående års löfte så är årets dubbelbottnad i sin natur. Det är både ett löfte och en målsättning, vilket gör att det är här som årets bloggkategori Breaking the Silence kommer in. För även ifall fjolårets löfte om att ”ta mer chanser” mestadels uppfylldes så gjordes det inte det i tillräckligt stor utsträckning, tycker jag. Blottlade mig själv alldeles för lite. Tog aldrig några chanser gällande mina känslor, vad jag känner för vissa personer och hur jag vill att saker och ting skall utvecklas. Visst, det tog mest hela året för att komma till ett konsensus i Crossroads-inläggen. Så det var väl bra sett ur den synvinkeln, men jag agerade eller vågade aldrig utelämna mig i enlighet med vad jag kom fram till. Jag berättade aldrig hur jag känner utan höll det för mig själv. Att jag är kär. I slutet på Crossroads-inlägget I Don’t Believe in Love så sa jag att jag skulle göra en massa saker, som att våga visa mig sårbar, berätta hur jag verkligen känner, lämna ut mig själv, och be om hjälp från vänner, släktingar, familjemyter och favorithistorier för att våga uttrycka min kärlek. Inget av det skedde. Vilket helt och hållet berodde på mig själv. Ingen annan. Vilket är vad jag vill komma åt med det här. Jag vill under 2020 bryta tystnaden, inte bara gällande detta utan även gällande en mängd andra saker som finns på min lista. En lista med saker som populerats under lång tid nu.

Sammankopplingen mellan att inte ha några hemligheter och att inte sprida några lögner går, som jag ser det, hand i hand med att försöka bryta den tystnad som funnits, eller åtminstone infunnit sig, i mitt liv. Därav den dubbelbottnade naturen. Matchningen. Så för att sammanfatta årets målsättning och tillika nyårslöfte så blir det med andra ord att; våga bryta min tystnad samtidigt som jag inte skall ha några hemligheter eller berätta några lögner.

Image result for no secrets no lies