I boken 12 Rules for Life: An Antidote to Chaos, eller 12 Livsregler: Ett Motgift mot Kaos som den heter i sin svenska översättning, så listar författaren och psykologiprofessorn Jordan B. Peterson tolv stycken (duh!) regler för att på ett praktiskt sätt hjälpa oss att hantera livets svårigheter. Om man följer reglerna så skall det hjälpa oss att bli mer disciplinerade, bete oss bättre, agera med integritet och balansera våra liv samtidigt som vi njuter av det så mycket vi kan. Kort och gott så skall reglerna hjälpa oss att hitta mening och syfte i det kaos som livet är. Allt utgår ifrån en centrala idé om att ”lidande är inbyggt i varandes struktur” och även om det kan vara outhärdligt så har vi människor ett val att antingen dra oss tillbaka, vilket ses som en självmordsgest, eller möta och övervinna lidandet. Jordans tes är att det goda är vad som förhindrar ondska och ”goda” regler hjälper oss att reducera onödigt lidande och därigenom skapa ett bättre liv. De 12 livsreglerna är:

1. Stå rak i ryggen och skjut bak axlarna (Stand up straight with your shoulders back)

Människor utvärderar ständigt varandra för att se vars i hierarkiskalan man själv och andra befinner sig, delvis utifrån hur rakryggad man står. Om du framställer dig själv som en besegrad med nedsjunkna axlar, hängande huvud och krokig rygg så kommer folk att reagera på dig som om du redan förlorar. Om du istället rätar upp dig, skjuter bak axlarna och håller huvudet högt så kommer folk att se på och behandla dig annorlunda. Att stå upprätt med axlarna bakåt är att acceptera livets fruktansvärda ansvar med vidöppna ögon. Det betyder att man beslutar sig för att frivilligt omvandla potentialens kaos till en realitet av beboelig ordning. Det innebär att ta till sig bördan av självmedveten sårbarhet och acceptera slutet på barndomens omedvetna paradis, där ändlighet och dödlighet endast är svagt begriplig. Det innebär att man frivilligt gör de uppoffringar som krävs för att skapa en produktiv och meningsfull verklighet. Så var noga med din kroppshållning, säg vad du tycker och lägg fram dina önskningar som om du hade all rätt i världen till dem – åtminstone samma rätt som andra. Gå upprätt, blicka rakt fram och våga vara farlig!

2. Behandla dig själv som en person du är ansvarig för att hjälpa (Treat yourself like someone you are responsible for helping)

Vi tenderar att ta bättre hand om våra husdjur än om oss själva, vilket främst visas när de blir sjuka och vi noga följer den föreskriva vården som krävs för att de skall bli friska. När vi själva blir sjuka så är vi dock inte lika nogräknade med att ta vår medicin. Hur kommer det sig? Här spelar vårt självförakt in och att vår förmåga att hjälpa andra hellre än oss själva kan ses som en form av självbestraffning. Vi bär alla på en ljus och en mörk sida inom oss och ibland ägnar vi oss lite för mycket åt våra mörka sidor, som i sin tur leder till att vi känner att vi förtjänar straff. Men istället för att vi bara strävar efter någon av dem, ljus eller mörker, så bör vi söka balans. Det finns så många sätt saker och ting kan falla isär, eller misslyckas med att fungera helt, och det är alltid sårade människor som håller ihop det. Vi bör göra det som är bäst för oss själva, även om det kanske inte alltid gör oss lyckliga eller är vad vi vill.

3. Bli god vän med människor som vill ditt bästa (Make friends with people who want the best for you)

Vi blir som de vi spenderar mest tid med, eller i alla fall som ett genomsnitt av dem. I fel sällskap så kan vi hamna i kriminalitet eller till och med i självmordstankar. Så varför tenderar vi att hamna med människor som drar ned oss i skiten? Om du har en vän vars vänskap du inte skulle rekommendera till din syster, din far eller din son, varför skulle du ha en sådan vän själv? Du bör välja människor som vill att saker ska bli bättre, inte sämre. Det är en bra sak, inte en självisk sak, att välja människor som är bra för dig. Det är lämpligt och berömvärt att umgås med människor vars liv skulle bli bättre om de såg ditt liv förbättras. När du vågar sträva uppåt avslöjar du nuets otillräcklighet och framtidens löfte. Men tro inte att det är lättare att omge sig med bra och friska människor än med dåliga och ohälsosamma människor. Det är det inte! En bra, frisk person är ett ideal. Det kräver styrka och mod att våga stå upp i närheten av en sådan person. Så ha lite ödmjukhet, ha lite mod, använd ditt omdöme och skydda dig från alltför okritisk medkänsla och medlidande.

4. Jämför dig själv med den du var igår, inte med hur någon annan är idag (Compare yourself to who you were yesterday, not to who someone else is today)

I en välutvecklad och folkrik värld kan du alltid hitta någon som är bättre än dig själv, oavsett om det gäller utseende, rikedom, status eller relationer. Oavsett vad du har uppnått kan du fortfarande känna dig eländigt underlägsen när du jämför dig själv med andra. Men du kan ta reda på hur du kan förbättra dig själv, hur du kan göra ditt liv successivt bättre och hur du i grunden ändrar ditt synsätt. Var uppmärksam och fokusera på din omgivning, såväl den fysiska som den psykiska. Lägg märke till något som stör dig, dvs något som berör dig, och som du både skulle kunna och som du skulle fixa. Du kan hitta sådana saker genom att ställa dig själv tre frågor:

  1. ”Vad är det som stör mig?”
  2. ”Är det något jag kan fixa?”
  3. ”Skulle jag verkligen vara villig att fixa det?”

Om du upptäcker att svaret är NEJ på någon eller alla tre frågor så får du leta vidare. Sikta lägre. Fortsätt leta tills du hittar något som stör dig, som du skulle kunna fixa, för att sedan fixa det.

”Vad kan jag göra, som jag skulle göra, för att göra livet lite bättre?”

5. Låt inte dina barn göra något som får dig att tycka illa om dem (Do not let your children do anything that makes you dislike them)

Barn föds inte med socialkulturella färdigheter utan de måste lära sig hur världen fungerar och hur man navigerar i samhället. Föräldrar som inte sätter tydliga gränser för sina barn riskerar faktiskt att skada dem i det långa loppet men genom att applicera dessa 5 principer så hjälper du dina barn:

  1. Begränsa antalet regler
  2. Använd minsta möjliga kraft för att upprätthålla dessa regler
  3. Timeout, dvs barnet får sitta för sig själv, kan vara en extremt effektiv form av bestraffning
  4. Föräldrar bör förstå sin egen förmåga att vara hård, hämndlysten, arrogant, förbittrad, arg och bedräglig
  5. Föräldrar har en plikt att agera som ombud för den verkliga världen – barmhärtiga ombud, omtänksamma ombud – men ombud, inte desto mindre. Denna skyldighet ersätter allt ansvar för att säkerställa lycka, främja kreativitet eller öka självkänsla. Det är föräldrars primära plikt att göra sina barn socialt önskvärda.

6. Sopa rent framför egen dörr innan du kritiserar andra (Set your house in perfect order before you criticize the world)

Motgångar och lidande är oundvikliga i livet. Vissa människor reagerar med förnekelse, hjälplöshet, ilska eller till och med hämndaktioner medan andra förändras positivt av motgångar. De sluter fred med det som hände och ägnar sig åt att göra en positiv skillnad. Frågan är vilken typ du är, och utifrån det, hur du får ordning på ditt eget liv innan du dömer andra? Livet är inte rättvist, något vi alla lär oss på ett eller annat sätt, men oavsett hur orättvist livet blir så skall du aldrig skylla på världen då det alltid finns någon som har lidit värre. För även om framtiden ibland kan se dyster ut så bör du fokusera på att ta ansvar och se till att hålla ditt eget hus rent, så att säga, vilket kommer leda till att du upptäcker att de dåliga tiderna går över.

7. Ägna dig åt det som är meningsfullt, inte åt det som är egennyttigt (Pursue what is meaningful, not what is expedient)

Vi kan använda lidande som en ursäkt för att leva slarvigt i nuet, eller så kan vi göra något meningsfullt för att minimera lidandet. Människor föds med en instinkt för etik och vi bör ta ansvar för att söka mening i livet framför våra egna intressen och därigenom upptäcka vilka vi är och vilka värderingar vi ska leva efter. Att ha mening med sitt liv är bättre än att ha det man vill ha, för du kanske varken vet vad du vill ha eller vad du verkligen behöver. Mening är något som kommer till dig, av sig själv. Du kan skapa förutsättningarna och du kan följa meningen när den manifesterar sig, men du kan inte skapa den utifrån ren vilja.

8. Tala sanning – eller låt åtminstone bli att ljuga (Tell the truth – or, at least, don’t lie)

Vi är alla skyldiga till att ljuga för oss själva och för att ljuga för andra, vilket i stort gör att vi fastnar i en ”livslögn”. Om ditt liv inte är vad det skulle kunna vara, försök att berätta sanningen. Om du klamrar dig desperat fast vid en ideologi, eller vältrar dig i nihilism, försök att säga sanningen. Om du känner dig svag och avvisad, desperat och förvirrad, försök att berätta sanningen för, som ni vet, i paradiset talar alla sanning. Det är det som gör det till ett paradis. Så, tala sanning – eller låt åtminstone bli att ljuga.

Alla behöver ett konkret, specifikt mål – en ambition och ett syfte – för att begränsa kaoset och för att göra sitt liv mer begripligt. Dock så bör alla sådana konkreta mål underordnas ett mer övergripande mål – ett metamål – vilket kan vara att ”leva i sanning”. Det vill säga, jobba flitigt mot något välartikulerat, definierat och tillfälligt mål. Sätt upp tydliga tidsbestämda kriterier för misslyckande och för framgång, åtminstone tydliga för dig själv. Fast det är ännu bättre om andra kan förstå vad du gör och kan utvärdera utfallet tillsammans med dig. Medan du strävar mot målet, låt emellertid världen och din ande utvecklas som de vill, medan du agerar och formulerar sanningen. Detta är både den mest pragmatiska ambitionen och den mest modiga av trosuppfattningar.

9. Förutsätt att den du lyssnar på kanske vet något som du själv inte vet (Assume that the person you are listening to might know something you don’t)

Människor behöver någon som lyssnar på dem och som en god lyssnare kan vi lära oss samtidigt som vi hjälper andra att lösa problem. Samtal hjälper människor att tänka och genom att lära oss att bli en bra lyssnare så får vi ut det mesta av våra konversationer. Om du lyssnar, utan att döma i förtid, kommer folk i allmänhet att berätta för dig allt de tänker och det med väldigt lite svek. Människor kommer att berätta de mest fantastiska, absurda, intressanta sakerna och väldigt få av dina konversationer kommer att vara tråkiga. Du kan faktiskt avgöra om du faktiskt lyssnar på det här sättet eller inte; om konversationen är tråkig så gör du förmodligen inte det.

10. Uttryck dig med precision (Be precise in your speech)

Vi undviker ofta att fördjupa oss i ett problem i hopp om att det ska försvinna av sig självt, men detta får bara tvivel och osäkerheter att byggas upp till ett katastrofalt misslyckande. Konfrontera istället varandets kaos, ta sikte i havet av problem, specificera vart du vill komma, kartlägg vägen dit, erkänn vad du vill och berätta för de runt omkring dig vem du är. Var uppmärksam, rör dig framåt och var mer precis i din kommunikation.

11. Stör inte barn som åker skateboard (Do not bother children when they are skateboarding)

Acceptera att ojämlikheter existerar. Att män och kvinnor är olika och att varje person ned på individnivå är unik och det inte bara på ett trivialt sätt. Varje människa är på alla viktiga, väsentliga och meningsfulla sätt helt unik och ett gruppmedlemskap kan på ingalunda sätt fånga upp den variationen som det innebär. Människor är på alla sätt anmärkningsvärda varelser. Inga andra varelser är vår motsvarighet och det är ännu oklart ifall vi har några egentliga gränser på vad vi kan göra och åstadkomma. När vi får leva obegränsat – och när vi blir uppmuntrade till det – så föredrar vi att leva farligt när avgrundens rand. Där kan vi fortfarande vara både trygga i vår erfarenhet och samtidigt konfrontera det kaos som hjälper oss att utvecklas. Det är på grund av detta som det är djupt rotat i oss att ta risker, vissa mer än andra, och det är där vi känner oss mer motiverade och uppåt när vi strävar mot att optimera vår framtida prestation samtidigt som vi lever i nuet och därför skall du aldrig störa barn som åker skateboard.

12. När du möter en katt på gatan, klappa den (Pet a cat when you encounter one on the street)

Lidande är oundvikligt och vissa människor verkar bara ha fått en sämre lott i livet än andra. Om du någon gång funderat över det till synes meningslösa lidandet runt omkring oss så hjälper den här sista livsregeln för att se saker från ett annat perspektiv och att balansera det bra och dåliga i livet så att livet verkar värt att leva. För om du inte lyckas balansera det hela så kommer du att bli utmattad och allt kommer bara vara en ond spiral nedåt, vilket inte hjälper någon. Så, se till att bevara din styrka över tid då livet kan jämföras med ett krig som du utkämpar, inte bara en strid, och krig består av många strider där du måste orka kämpa dig igenom dem alla. Genom att klappa en katt när du stöter på en så kan du, åtminstone för en kort stund, fokusera på det fina här i livet istället för det outrotliga lidande finns. Kanske kan du börja med att lägga märke till att när du älskar någon så är det inte trots deras begränsningar, utan att det är på grund av dem. Försök se det fina i livet och lär dig uppskatta det för att därigenom balansera upp allt det onda.

Tidigare inlägg:

Life #1 – Ikigai
Life #2 – Meningen med livet
Life #3 – Att bli lycklig
Life #4 – Comfort Zone
Life #5 – 12 livsregler