Titeln, eller benämningen, som jag använder till dessa inlägg är precis så som du gissat (eller hur?) taget från den eminenta Jackie Chan filmen med samma namn. Anledningen till att jag valt att skapa en serie blogginlägg som belyser detta är för att försöka få ned på pränt vem jag är som person. Det här är inte någon existentiell personlighetskris utan mer ett ärligt försök att bena ut vad jag tycker i olika frågor, vad jag står för, mina värderingar och vad jag har för drivkrafter. Är de desamma som det jag visar utåt eller visar jag omedvetet upp en mask? Att känna sig själv och komma till insikt med vem man är och hur man agerar i olika situationer är fundamentalt för att lyckas med olika förehavanden och projekt. Därav dessa blogginlägg.

16Personalities är ett test du kan göra själv online och bygger på att du är en av 4 olika personlighetstyper där varje personlighetstyp i sin tur är uppdelad i fyra olika typer av personligheter, därav namnet. Teorin bygger i sin tur på fem olika personlighetsaspekter: Sinne, Energi, Natur, Taktik och Identitet. Sinne talar om ifall du är introvert (I) eller extrovert (E), Energi beskriver om du är realistisk (S) eller intuitiv (N), Natur berättar ifall du är principfokuserad (F) eller logiskt fokuserad (T), Taktik beskriver om vi är planerande (J) eller sökande (P) och slutligen så talar Identitet om ifall vi är försiktig (-T) eller om vi är självsäker (-A) och understryker de andra fyra.

På deras hemsida kan man se en sammanställning hur vi är här i Sverige och utifrån 265214 svarande vid skrivande stund så är vi svenskar mer introverta än extroverta, mer intuitiva än realistiska, mer principfokuserade än logiskt fokuserad, mer försiktig än självsäker och mer sökande än planerande. Hade inte riktigt förväntat mig det om jag skall vara ärlig. Introverta, försiktiga och principfokuserade, javisst, men intuitiva och sökande? Nja, tycker nog att vi svenskar mer är realistiska och planerande. Men, men, av de som gjort testet så är det inte så. Fast om dessa 2,8%:en av Sveriges befolkning kan utgöra underlag för hur vi är i Sverige vill jag ha osagt.

Så vad blev jag själv då? Ja, enligt testet så blev min personlighetstyp ”Diplomat” och typen av Diplomat blev ”Protagonist”. Diplomaten är intuitiva personlighetstyper som styrs av sina principer och de är kända för sin empati, sina diplomatiska förmågor och sin passionerade idealism medan Protagonisten kort är en karismatisk och inspirerande ledare som kan förtrolla sina lyssnare. Resultatet blev ENFJ-A, dvs Extrovert, Intuitiv, Principfokuserad, Planerande och Självsäker.

Vad detta betyder mer i detalj tänkte jag att vi tar i nästa del.

Tidigare inlägg:
#1 DISC
#2 Personality & Psychology
#3 Chinese Zodiak
#4 Self Awarness
#5 Chiromancy
#6 16Personalities, del 1