Enligt all nu gällande forskning så drömmer alla människor när man sover. Punkt! De som påstår sig inte drömma är mer en fråga om att de inte kommer ihåg drömmarna när de vaknar, samt i vilken fas av sömnen som de faktiskt vaknar. Vi drömmer under REM-sömnen, men även under NREM-sömnen har det visat sig. Drömmar under REM-sömnen tenderar att vara längre och man drömmer oftare under denna fas. Forskningen visar utifrån hjärnaktiviteten att man drömmer som mest under sömnens sista timmar då REM-sömnen blir längre och längre. Det är också dessa drömmar man vanligtvis kommer ihåg ifall man väcks mitt under dem.

När vi sover så hamnar vi övergripande i fyra olika sömnfaser som varar i ca 1,5-2 timmar och som går i cykler under natten; Lättsömn, som endast varar de första 5% av sömnen, som sedan övergår i Mellansömn, där drygt hälften av all sömn sker, vilket övergår i Djupsömn, som ger oss mest återhämtning och är där en fjärdedel av sömnen sker. Det är dessa 3 faser som brukar kallas NREM-sömnen, eller Non-Rapid Eye Movement-sömn, vilket tidigare ansetts vara drömlös-sömn. Sista fasen av de 4 är Drömsömnfasen, eller REM-fasen, och är där en femtedel av sömnen sker.

Jag tillhör dem som nära nog aldrig kommer ihåg vad jag drömmer, vilket väl tyder på att jag tillbringar väldigt lite tid sovandes i Drömnsömnfasen. I vad jag vill kalla undantagsfall händer det att jag minns vad jag drömt när jag vaknar upp men oftast så kommer det sig av att jag förtärt alkohol. Sällan under vanlig ”vardagssömn”. I yngre dar, och även nu fast det är extremt ovanligt, så har det förekommit att jag känner igen vissa drömmer och att jag drömt den tidigare. När jag var mindre så minns jag att jag drömde samma dröm upprepade gånger:

Den utspelade sig i ett relativt öde landskap, på en bergig, eller åtminstone brant, landtunga ut i ett stormigt hav med ljungande blixtar i skyn. Hela omgivningen andades antika Grekland och jag minns hur jag alltid var jagad av något hemskt som jag aldrig såg och att jag sprang på en smal slingrande och väl upptrampad stig längs med vattnet men uppe i branten.

Vad detta betydde för en liten ung pojke är ju svårt att tyda och jag är väl liiite för ingenjörsmässig för att egentligen lägga någon större vikt vid drömtydning. Men precis som med horoskop så är det ju ett förnöjsamt tidsfördriv att läsa om oavsett om sant eller inte. Så vad ger det då för indikationer?

Vatten rent allmänt står oftast för ens känslor och det omedvetna. Havet brukar symbolisera det stora livet, alltings ursprung, medan ett stormigt sådant tyder på en storm i känslolivet. Att bli jagad visar ofta på en skuggsida av en själv, en aspekt som man är rädd för och springer ifrån. Att den är skrämmande beror på en rädsla för denna sida. Det man är rädd för behöver bli en del av en själv och stressen kommer från att man jagar på sig själv. Stigen symboliserar riktningen och den personliga tillväxten i livet och en välanvänd sådan tyder på vanliga sätt att göra något, hur andra människor gör det. En medveten frigörelse och individualisering av sig själv. Blixtar avslöjar oväntade förändringar, något som slår sönder de strukturer vi byggt upp som skydd för oss själva.

Så om man skall förenkla och förkorta det hela så vore väl det att jag hade omedvetna, eller medvetna, känslor för oväntade förändringar som skedde i mitt liv. Det här skapade en rädsla för hur jag själv skulle reagera och hur jag skulle utvecklas i och med dessa förändringar. Simple as that! Vad känslan att det utspelade sig i antika Grekland kom ifrån är ytterst oklart.

”Dream on
Though it’s hard to tell
Though you’re foolin’ yourself
Dream on”

Följ dina drömmar! Låt inte nej-sägarna stoppa dig! Det finns ingen tid att förlora! Skapa dina egna drömmar! Våga utforska dina drömmar! Ja, så brukar det stå i allehanda tidningar, uppmaningar och självhjälpslitteratur. Precis som om det är den enda sanningen för att förverkliga sig själv. Har man inga drömmar så är det något som är fel. Enligt vetarna i alla fall. Så är det ju förstås inte. Man behöver ju leva i verkligheten också. Men, att våga drömma om det där ouppnåeliga gör ju så att vi tvingas utveckla oss själva. Ger oss något att sträva emot. Det är det som jag tycker är viktigt. Strävan. Är det som får oss att lämna status quo och att våga utforska okänd mark. Vilket ju är hela grejen med utveckling och av misstag så kan man ju råka uppnå en dröm eller annan. Oavsett hur svåruppnådd den verkade eller hur knäpp den än lät. Det här är ju något jag skrivit om tidigare i Bucket List och Dreams och som jag tänker fortsätta skriva om i de bloggserierna, så mer om det där.

”Half my life
Is books, written pages
Live and learn from fools and
From sages
You know it’s true, oh
All these feelings come back to you”

Kan till viss del associera lite med Dream On, där texten visar på att bli äldre utan veta riktigt vart det kom ifrån eller vars det för en. Att det är viktigt att fortsätta drömma då de faktiskt blir verklighet samt att lite gammal hederlig jävlar anamma och beslutsamhet kan skapa fördelen att uppnå målsättningar.

Så, jaga dina drömmer!

Same…

..same…

..but different…

Tidigare inlägg:
#1 Turn Back Time x2
#2 Live and Let Die x2
#3 King of Fools x2
#4 Winds of Change x2
#5 Sign of Times x2