Titeln, eller benämningen, som jag använder till dessa inlägg är precis så som du gissat (eller hur?) taget från den eminenta Jackie Chan filmen med samma namn. Anledningen till att jag valt att skapa en serie blogginlägg som belyser detta är för att försöka få ned på pränt vem jag är som person. Det här är inte någon existentiell personlighetskris utan mer ett ärligt försök att bena ut vad jag tycker i olika frågor, vad jag står för, mina värderingar och vad jag har för drivkrafter. Är de desamma som det jag visar utåt eller visar jag omedvetet upp en mask? Att känna sig själv och komma till insikt med vem man är och hur man agerar i olika situationer är fundamentalt för att lyckas med olika förehavanden och projekt. Därav dessa blogginlägg.

I förra inlägget i denna bloggserie konstaterade vi att jag är en Diplomat och en Protagonist och att jag är en ENFJ-A, dvs Extrovert, Intuitiv, Principfokuserad, Planerande och Självsäker person. Men vad betyder då det?

Protagonister är födda ledare, fulla av passion och karisma och denna personlighetstyp utgör runt 2% av befolkningen. Protagonister har en naturlig självtillit som gör dem inflytelserika och de är stolta och glada över att kunna leda andra i ett samarbete för allas bästa. De utstrålar tillförlitlighet, omsorg och osjälviskhet samt är inte rädda för att göra sin stämma hörd när det så krävs. Att kommunicera är naturligt för dem och de når ut med fakta och logik eller ren känslomässig vädjan. Protagonisten har lätt att identifiera andras drivkrafter och händelser som inte har något synbart samband. De har ett äkta intresse för andra och kan därför bli allt för involverad i den andres problem samt ha för stor tillit till dem. Lyckligtvis så blir tilliten ofta en självuppfyllande profetia då Protagonistens osjälviskhet och tillförlitlighet inspirerar dessa andra personer att utveckla sig själva. Risken är dock att Protagonisten överdriver sin optimism vilket gör att andra drivs längre än de är redo eller villiga att gå.

Protagonister är genuina, omtänksamma människor som står för vad de säger och håller vad de lovar. ingenting gör dem lyckligare än att få gå i bräschen och ena och motivera sitt lag med smittande entusiasm.

Protagonisten har en enorm kapacitet att reflektera och analysera sina egna känslor vilket gör att det, i kombination med intresset för andra, gör att det finns risk att de börjar se andra människors problem hos sig själva. Vidare är de inte rädd för att ta smällar medan de står upp för de människor och idéer som de tror på och deras personlighetstyp vill visa vägen till en ljusare framtid. Deras styrkor är att de är toleranta så tillvida att de erkänner att de inte har alla svar och lyssnar till avvikande åsikter bara det är konstruktivt. De är pålitliga och det värsta de vet är att göra någon besviken. De är väldigt karismatiska, har charm i överflöd och vet instinktivt hur man kommunicerar med känsla, passion, återhållsamhet och grund beroende på situation. Protagonisten är osjälvisk och hamnar ofta i ledarskapsroller på begäran av andra utifrån deras starka personlighet och positiva synsätt. Deras svagheter är att de är överidealistiska och kan därför ses som naiva och de kan motarbetas oavsett hur goda deras intentioner är. Deras osjälviskhet kan göra att de försöker behaga för många och därigenom inte hjälper någon. De är för känsliga och har en tendens att ta åt sig av kritik lite väl mycket och oroa sig över problem som inte är deras och som de inte kan fixa. Protagonisten har en varierande självkänsla som beror på hur tillvida de lyckas leva upp till sina ideal samtidigt som de alltid undrar över vad de kan göra bättre. De kan även kämpa med att ta tuffa beslut och kan bli paralyserad då de föreställer sig konsekvenserna av dessa beslut.

I nästa inlägg så tittar vi vidare på Protagonisten och hur de är gällande relationer, vänskap och som förälder.

Tidigare inlägg:
#1 DISC
#2 Personality & Psychology
#3 Chinese Zodiak
#4 Self Awarness
#5 Chiromancy
#6 16Personalities, del 1
#7 16Personalities, del 2