Sakta men säkert, och då menar jag verkligen sakta, så går det här projektet framåt. Under mer än ett år har det arbetats för ett ägarbyte av skogsfastigheten som funnits i släkten på min fars sida och så nära som vi nu är har vi nog aldrig tidigare varit. Endast några små vägbulor som behöver slätas ut så skall vi komma i mål med att jag skall bli lagför ägare. Förhoppningsvis till veckan. Det har varit så många bulor som ”dykt upp” längs med vägen och allt har verkligen dragit ut på tiden så man har nästan, men bara nästan, börjat misströsta. De sista små hindren skall nu dock vara fixade. Alla papper är underskrivna, medgivanden där det behövs skall vara gjorda och försäkringen är tecknad. Om nu bara Postnord gör sitt jobb så bör alla papper komma till banken under kommande vecka och inskrivning, ny lagfart och nytt pantbrev bör kunna fixas. Sedan så återstår det bara lite efterarbete med att döda de gamla pantbreven som finns, uppdatera jaktarrende osv osv. Man skall aldrig ropa hej förrän man är över bäcken, men vi har ju åtminstone hoppat nu i alla fall. Återstår att se hur landningen går?

Projekt 1) – ??? (Tidigare Projekt #10, A & I)
Projekt 2) – Fit For the Future (Tidigare Projekt #11 ”No Pain, No Gain”, H & III – del 1del 2del 3del 4del 5del 6del 7)
Projekt 3) – Easy Livin’ (Tidigare Projekt #14 ”A Room With a View”, D & IV – del 1del 2del 3)
Projekt 4) – Retro (Tidigare Projekt #16, F & VI – del 1del 2del 3del 4)
Projekt 5) – Giddy Up (Tidigare Projekt # 17 ”Areion” & VIII – del 1del 2del 3)
Projekt 6) – The Wild (del 1, del2)