Titeln, eller benämningen, som jag använder till dessa inlägg är precis så som du gissat (eller hur?) taget från den eminenta Jackie Chan filmen med samma namn. Anledningen till att jag valt att skapa en serie blogginlägg som belyser detta är för att försöka få ned på pränt vem jag är som person. Det här är inte någon existentiell personlighetskris utan mer ett ärligt försök att bena ut vad jag tycker i olika frågor, vad jag står för, mina värderingar och vad jag har för drivkrafter. Är de desamma som det jag visar utåt eller visar jag omedvetet upp en mask? Att känna sig själv och komma till insikt med vem man är och hur man agerar i olika situationer är fundamentalt för att lyckas med olika förehavanden och projekt. Därav dessa blogginlägg.

The Big Five Aspect Scale är ett omfattande personlighetstest som identifierar fem viktiga personlighetsdrag och deras tio aspekter. Du presenteras för en rad fraser och ombeds ange om du samtycker eller är oenig med om de gäller dig. Svaren jämförs sedan med 10000 andra personers, så att din personlighet kan bedömas i enlighet med hur lik eller olik den är med den genomsnittliga personen. Testet, som utvecklats av Dr Jordan Peterson och hans kollegor, ger information om din position längs var och en av de fem stora dimensionerna. Denna femdimensionella beskrivningen utvecklas därefter till tio aspekter där varje personlighetsdrag och aspekt, samt din relativa position i förhållande till dem, har sina fördelar och nackdelar:

  • Behaglig: Medkänsla (tendensen att empatiskt uppleva andras känslor) och Artighet (benägenheten att följa interpersonella normer).
  • Samvetsgrann: Flitighet (förmågan att engagera sig i en ihållande, målstyrd ansträngning) och Ordning (tendensen att planera, organisera och systematisera).
  • Extrovert: Entusiasm (spontan glädje och engagemang) och Självsäkerhet (social dominans, ofta verbal till sin natur).
  • Neurotisk: Tillbakadragande (tendensen att undvika inför osäkerhet) och Volatilitet (tendensen att bli irriterad och upprörd när saker går fel).
  • Öppen för Upplevelse: Öppenhet (kreativitet och estetisk känslighet) och Intellekt (intresse för abstrakta begrepp och idéer).

Följande sa testet om mig gällande den första dimensionen:

Behaglig: Typisk (57 av 100 percentilen)
Människor med ”typiska” nivåer av Behaglighet ses av andra som samarbetsvilliga, varma och omtänksamma. De letar efter och till och med ibland ser det bästa i andra och är rimligt interpersonellt toleranta (en attityd som uppskattas av Behagliga människor). De är inte mer känsliga än genomsnittet för att se någons känslor skadas och, även om de ibland är oroliga för andras emotionella tillstånd, föredrar de inte alltid fred och harmoni framför konflikt. De har en bra balans mellan undergivenhet och dominans. De är förlåtande, accepterande, flexibla, skonsamma och tålmodiga. Ibland känner de medlidande med dem som utesluts, straffas eller besegras. Det är emellertid mindre troligt att de utnyttjas av illasinnade människor. De kan vara skeptiska och de tror på samarbete, men känner samtidigt att konkurrens har sina fördelar. De är mindre benägna att förlora argument och kommer vanligtvis inte att undvika diskussioner. De kan vara ganska bra på att förhandla för sig själva och att förhandla om mer erkännande eller makt. De kommer sannolikt att ha något högre löner och tjäna mer pengar. Detta kan innebära att de är mindre benägna att drabbas av bitterhet eller bära på en osynlig ilska, även om denna tendens kan finnas om de är höga i Neurotik. Dessutom, på grund av sin tendens att engagera sig i konflikter när det är nödvändigt, så är de mindre benägna att offra mellan- och långsiktig stabilitet mot kortsiktiga vinster. Detta kan innebära att problem som bör lösas nu, ofta löses och ackumuleras inte kontraproduktivt över tid.

Kvinnor är högre i Behaglighet än män med ett genomsnitt på 61,5 mot 38,5. Det finns stora skillnader mellan män och kvinnor när det gäller spontant intresse och detta verkar också förknippade med Behaglighet. Behagliga människor, som bryr sig om andra, är mer benägna att välja yrken som är associerade med människor, såsom undervisning och omvårdnad, som domineras av kvinnor. Detta gäller även i de Skandinaviska länderna, där jämställdheten är hög. Tjuriga och vresiga människor verkar däremot föredra systematisering framför empati och är därför mer intresserade av saker såsom maskiner och teknik. Följaktligen tenderar yrken inom teknik, byggnation och maskiner att domineras av relativt tjuriga och vresiga män.

Medkänsla: Typisk/Medel (55 av 100)
”Typiskt” medkännande människor är rimligt intresserade av andra människors problem och andra levande saker. De är lite oroliga över att hjälpa andra att undvika negativa känslor, men är villiga att stå på sig, även när andra blir upprörda. De tar sig tid och gör vänliga saker för andra, men balanserar det med att uppfylla sina egna behov och intressen. De har en mjuk sida, men är inte lätta att influera. Andra människor anser dem vara ganska sympatiska och trevliga samt kommer ibland att vända sig till dem för att de lyssnar. De kan vara empatiska och omtänksamma men de fokuserar emellertid inte främst på andra. De kan förhandla effektivt på egen hand vilket hjälper till att säkerställa att de får vad de förtjänar, och skyddar dem från att bli bittra. Kvinnor har högre medkänsla än män, genomsnitt 61, medan den är 39 för män.

Artighet: Typisk/Medel (58 av 100)
”Medelartiga” människor kan uppskatta auktoritet, men kan också vara utmanande när det behövs. De är inte särskilt lydiga. De kan vara respektfulla, men kommer också att trycka tillbaka om de pressas. De känner sig inte obekväma av nödvändigheten att stå upp mot andra människor. Medelartiga människor undviker konflikter, inom viss rimlighet, men är inte helt motvilliga för konfrontation. Kvinnor är artigare än män, genomsnitt 59, medan 41 för män.

Om jag skall vara ärlig så måste jag säga att resultatet från Behaglighet beskriver mig väl. Skall inte säga att det är huvudet helt på spiken, men det är inte långt därifrån. Paradoxen som säger emot det hela får väl vara att jag har ett visst teknikintresse och ju är en ingenjör. Men kanske är det inte min mening här i livet? Hur än det är med det så fortsätter vi med de övriga fyra dimensionerna i nästa inlägg.

Understand Myself - What You Need to Know

Tidigare inlägg:
#1 DISC
#2 Personality & Psychology
#3 Chinese Zodiak
#4 Self Awarness
#5 Chiromancy
#6 16Personalities, del 1
#7 16Personalities, del 2
#8 Color Psychology
#9 The Big Five Aspect Scale, del 1