Titeln, eller benämningen, som jag använder till dessa inlägg är precis så som du gissat (eller hur?) taget från den eminenta Jackie Chan filmen med samma namn. Anledningen till att jag valt att skapa en serie blogginlägg som belyser detta är för att försöka få ned på pränt vem jag är som person. Det här är inte någon existentiell personlighetskris utan mer ett ärligt försök att bena ut vad jag tycker i olika frågor, vad jag står för, mina värderingar och vad jag har för drivkrafter. Är de desamma som det jag visar utåt eller visar jag omedvetet upp en mask? Att känna sig själv och komma till insikt med vem man är och hur man agerar i olika situationer är fundamentalt för att lyckas med olika förehavanden och projekt. Därav dessa blogginlägg.

Här kommer fortsättningen på vem jag är enligt The Big Five Aspect Scale som påbörjades i förra inlägget:

Samvetsgrannhet: Hög (88 av 100 percentilen)
Människor med ”hög” Samvetsgrannhet är pliktskyldiga och de kör på tills jobbet är gjort. De arbetar hårt och ogillar att slösa bort tid. Det är osannolikt att de fördröjer saker, särskilt om de också är lägre än genomsnittet i Neurotik. Om en mycket Samvetsgrann person lovar att göra något kommer han eller hon förmodligen att göra det, även under svåra omständigheter och utan några ursäkter. De är beslutsamma, prydliga, organiserade, framtidsorienterade, pålitliga och inte lätt att distrahera. Mycket Samvetsgranna människor kommer sannolikt erhålla högre betyg i akademiska miljöer, särskilt om de också är intelligenta, och blir bra administratörer och chefer. De vill ha allt ordnat på rätt plats och tenderar att fokusera på detaljer. De vill göra saker rätt. Mycket Samvetsgranna människor kan känna skuld, även om de sannolikt kommer att organisera sina liv så att de har lite saker att känna sig skyldiga för. Mycket Samvetsgranna människor är också mottagliga för skam, avsky och självförakt.

Kvinnor är något mer samvetsgranna än män. Den genomsnittliga percentilen för kvinnor är 51,5 mot 49,5 för män. Individer som är Samvetsgranna kan reagera dåligt på misslyckande, särskilt om de också är över genomsnittet i Neurotik. De är dömande och äcklas lätt av sina egna moraliska överträdelser, liksom andras. De drabbas av skam och skuld när de är arbetslösa eller på annat sätt utan något att göra, även när det sker utan att det är deras eget fel. Mycket Samvetsgranna människor framhärdar personligt ansvar och tenderar att vara övertygade om att de som arbetar hårt ska och kommer att belönas. De som inte gör det, förtjänar sitt misslyckande. De är mer bekymrade än genomsnittet om hygien, moral och prestation. De kan tendera att ha ett kontrollbehov och att styra saker ned till minsta detalj.

Flitighet: Hög (85 av 100)
Mycket flitiga människor kommer sannolikt att lyckas i skolan och i administrativa och ledande befattningar, särskilt om de är intelligenta. De värdesätter arbete högt och vill vanligtvis göra något meningsfullt. De är pliktskyldiga och tenderar inte att skjuta upp saker. De förstör och strular oftast inte till saker och ting. De avslutar alltid vad de börjar och de gör det i tid enligt plan. De är fokuserade och tar ofta reda på hur man kan åstadkomma mer på kortare tid och med mindre resurser. Mycket flitiga människor kommer sannolikt också att bedöma människor som är inkompetenta ganska hårt och vill ha dem ur vägen. De tror sannolikt att människor misslyckas eftersom de inte pressar sig själva eller arbetar tillräckligt hårt. De känner sig skyldiga, snabbt, om de inte gör sin plikt. Men eftersom de vanligtvis håller sig på eller före schemat och tar sitt ansvar, upplever de sällan faktiskt skuld. Män är som regel lite mer flitiga än kvinnor. Den genomsnittliga percentilen för män är 51,5 medan för kvinnor 49,5.

Ordning: Hög (84 av 100)
Ordningsamma människor tenderar att bli störda av röra och kaos och håller allt snyggt och ordnat. De tenderar att tänka i mer svartvita termer: saker är bra eller dåliga, acceptabla eller oacceptabla, med lite utrymme för gråa områden. De gör, gillar och håller sig till scheman. De vill ha allt där det ska vara – och vill se till att det förblir där det hör hemma. De är detaljorienterade. De följer regler och tenderar att insistera på att även andra gör det. De kan vara dömande gentemot sig själva och andra om och när regler bryts eller procedurer ignoreras. De gillar inte att vara utan rutin och förutsägbarhet. De kan vara bra på att se till att komplexa och känsliga processer hanteras korrekt och noggrant. Överdriven ordning kan begränsa kreativiteten (även bland dem som är höga i Öppenhet) eftersom kreativa ansträngningar ofta kräver röra, störningar och mellanliggande perioder med kaos. Kvinnor är mer Ordningsamma än män och den genomsnittliga percentilen för kvinnor är 54,5 kontra 45,5 för män.

Att jag är Samvetsgrann vet jag, men att jag skulle få mycket högre betyg än genomsnittet hade jag inte väntat mig. Faktiskt. Att jag vill att saker skall vara rätt, fokuserar på detaljer, att jag håller ordning, att man skall följa uppsatta regler och processer och att jag inte gillar (alls) att göra fel eller misslyckas, kommer nog inte som någon överraskning för någon. Inte heller att man håller det man lovat. För det gör man! Det som jag inte riktigt känner igen mig i är att jag skulle känna skuld över att inte ha något att göra och att jag skulle känna självförakt. Nä, det är inte riktigt jag och har aldrig varit. Det här med dömandet av de som inte kan eller som inte är intresserade av att utveckla sig själv är däremot något som jag gjort tidigare, men som jag jobbat hårt med genom åren för att försöka slipa bort. Visst kan det komma fram ibland även nu, men i betydligt mindre skala än tidigare. Vi är alla olika och bra på olika saker, vilket gör världen till en lite bättre och roligare plats. Olikheter berikar! Något jag tar till mig är att kreativiteten kan hämmas, det skall jag ha i åtanke när jag blir för målfokuserad.

Fortsättning följer….

Tidigare inlägg:
#1 DISC
#2 Personality & Psychology
#3 Chinese Zodiak
#4 Self Awarness
#5 Chiromancy
#6 16Personalities, del 1
#7 16Personalities, del 2
#8 Color Psychology
#9 The Big Five Aspect Scale, del 1
#10 The Big Five Aspect Scale, del 2