Titeln, eller benämningen, som jag använder till dessa inlägg är precis så som du gissat (eller hur?) taget från den eminenta Jackie Chan filmen med samma namn. Anledningen till att jag valt att skapa en serie blogginlägg som belyser detta är för att försöka få ned på pränt vem jag är som person. Det här är inte någon existentiell personlighetskris utan mer ett ärligt försök att bena ut vad jag tycker i olika frågor, vad jag står för, mina värderingar och vad jag har för drivkrafter. Är de desamma som det jag visar utåt eller visar jag omedvetet upp en mask? Att känna sig själv och komma till insikt med vem man är och hur man agerar i olika situationer är fundamentalt för att lyckas med olika förehavanden och projekt. Därav dessa blogginlägg.

Tredje delen av fem som berör The Big Five Aspect Scale kommer här:

Extrovert: Måttligt hög (66 av 100 percentilen)
Människor med måttligt höga nivåer av Extrovertism är ganska entusiastiska, pratsamma, självsäkra i sociala situationer och sällskapliga. De får ofta energi genom social kontakt och längtar efter det. De gillar vanligtvis att planera fester, berätta skämt, få folk att skratta och delta i gemenskapsaktiviteter. Det är lite mer troligt att de har positiva minnen från det förflutna, över genomsnittliga nivåer av nuvarande självkänsla (särskilt om de har lågt i Neurotisk) och de känner optimism om framtiden. Människor som är måttligt Extroverta håller inte ofta saker för sig själva, utan tenderar istället att dela vad de tänker med alla. De avslöjar saker om sig själv, särskilt om de också är mycket Neurotiska, och de gillas snabbt av andra människor. De är bland de första som talar vid möten och kan vara fängslande och övertygande. De är sannolikt bland de första som agerar i en tvetydig situation.

Människor som är måttligt högt Extroverta är entusiastiska medarbetare och tenderar att vara väl lämpade för jobb som involverar försäljning, övertalning, arbete i grupper och offentliga tal, särskilt om de än en gång har lågt i Neurotisk. De är något mindre lämpade för yrken som kräver mycket isolerat arbete (som datorprogrammering eller redovisning). De har en tendens att vara impulsiva, särskilt när det gäller att ha kul i sociala situationer. De är något mer benägna att offra framtiden för att leva i nuet när något socialt eller grupporienterat hägrar. Det kan vara svårt för dem att vara ensamma och att studera och arbeta. De kan bli distraherade av möjligheterna att chatta, skämta och umgås. Detta är särskilt fallet om de också har låg Samvetsgrannhet. När individer är Extroverta och Samvetsgranna är de mer produktiva än om de är introverta och Samvetsgranna. Men när de är introverta och icke Samvetsgranna så är de mer produktiva än när de är Extroverta och icke Samvetsgranna. De är jämförelsevis mer dominerande i sociala situationer, särskilt om de också är låg i Behaglighet. Mindre Behagliga Extroverta tenderar att vara självcentrerade – något som kan förvärras om de också har låg Samvetsgrannhet. Kvinnor är lite mer Extroverta än män med ett genomsnitt på 52 gentemot 48.

Entusiasm: Typisk/Medel (47 av 100)
Individer som är genomsnittliga i Entusiasm har sina spännande ögonblick, är ibland glada och är ganska lätta att lära känna, men de är i grunden måttliga i sina positiva känslor. De kommer att prata om saker eller människor som de tycker är särskilt intressanta, men tenderar att hålla sig tystare annars. De skrattar och skojar, men inte för mycket. De längtar inte efter rampljuset. De tycker om fester, med måtta, och gillar i allmänhet att vara runt människor. De kan dock spendera tid ensamma. Andra gillar dem inte omedelbart, särskilt i gruppsammanhang, och de kan hålla sina egna affärer privata. De gillar spänning, men bara i måttliga doser och de är måttligt positiva till det förflutna och framtiden. Kvinnor är mer Entusiastiska än män där genomsnittet är 55 och med 45 för män.

Självsäkerhet: Hög (77 av 100)
Mycket Självsäkra människor är ”ta ansvar” -typer. De lägger fram sina egna åsikter starkt och tenderar att dominera och kontrollera sociala situationer. Självsäkra människor kan vara inflytelserika och fängslande. De har den kommunikationsstil som ofta förknippas med ledarskap. Det här är bra när de är kunniga, kompetenta och kapabla, men inte så bra när de inte är det. Självsäkra människor är människor av handling och de väntar i allmänhet inte på att andra ska leda vägen. De kan vara mer impulsiva än genomsnittet och kan agera utan att tänka. Kvinnor är något mindre Självsäkra än män. Den genomsnittliga percentilen för kvinnor är 48 medan den för män är 52.

Överlag så kan jag känna igen mig i det jag läser. Jag är nog hyfsat utåtriktad när jag behöver och vill men har heller inga problem med att tillbringa tid för mig själv. Beskrivningen gällande Entusiasm är faktiskt riktigt slående hur likt det är som jag är och känner. Jag kanske nog trodde att jag var en mer positiv person som alltid ser glaset halvfullt istället för halvtomt men tydligen så är jag ju precis så där svenskt lagom. Att jag är Självsäker, det är jag, även om det fått sig sina törnar inom en del områden, som jag tagit upp tidigare här i bloggen. Om jag dominerar och kontrollerar sociala situationer, vet jag inte. Inte heller om jag är så impulsiv av mig. Men allt beror väl på vad man väger in i orden. Aspekternas beskrivning stämmer nog mer överens med mig än beskrivningen av själva personlighetsdraget. I alla fall om jag får säga det själv. Vilket jag ju får.

Ticted - Evenemang / Vem är du? Vem är jag? - Åbo Akademis Studentkår

Tidigare inlägg:
#1 DISC
#2 Personality & Psychology
#3 Chinese Zodiak
#4 Self Awarness
#5 Chiromancy
#6 16Personalities, del 1
#7 16Personalities, del 2
#8 Color Psychology
#9 The Big Five Aspect Scale, del 1
#10 The Big Five Aspect Scale, del 2
#11 The Big Five Aspect Scale, del 3