Titeln, eller benämningen, som jag använder till dessa inlägg är precis så som du gissat (eller hur?) taget från den eminenta Jackie Chan filmen med samma namn. Anledningen till att jag valt att skapa en serie blogginlägg som belyser detta är för att försöka få ned på pränt vem jag är som person. Det här är inte någon existentiell personlighetskris utan mer ett ärligt försök att bena ut vad jag tycker i olika frågor, vad jag står för, mina värderingar och vad jag har för drivkrafter. Är de desamma som det jag visar utåt eller visar jag omedvetet upp en mask? Att känna sig själv och komma till insikt med vem man är och hur man agerar i olika situationer är fundamentalt för att lyckas med olika förehavanden och projekt. Därav dessa blogginlägg.

Näst sista delen av The Big Five kommer här:

Neurotisk: Låg (18 av 100 percentilen)
Människor som har låga nivåer av Neurotisk tendenser fokuserar sällan på de negativa elementen, ångest och osäkerhet i det förflutna, nutiden och framtiden. Det är sällsynt att de möter perioder där de är olyckliga, oroliga och irriterade, såvida de inte står inför ett allvarligt, bestående problem. Även under de senare förhållandena klarar de sig bra, oroar sig inte för mycket och återhämtar sig snabbt när de är stressade. De är bra på att hålla huvudet kallt i en storm och de gör sällan en stor sak av problem. De tenderar att ha mycket högre nivåer av självkänsla, särskilt när de också är genomsnittligt eller över genomsnittlig Extrovert. De har liten risk att utveckla ångeststörningar och depression (igen, särskilt om det är genomsnittligt eller högre Extrovert sett). När bra saker händer med dem kan människor som inte är Neurotiska acceptera det utan att ifrågasätta om de förtjänar det eller inte. De är vanligtvis nöjda med sina relationer och karriärer. Sammantaget är de stresståliga och kan acceptera misslyckanden och motgångar som en del av livet. Att vara ”låg” i Neurotisk är förknippat med låg oro för mental och fysisk hälsa, mycket färre besök till läkare och akutmottagningar samt låg frånvaro på jobbet och i skolan (om inte åtföljs av mycket låg Samvetsgrannhet).

Kvinnor tenderar att vara mer Neurotiska än män. Människor med låga nivåer kan hantera risker betydligt bättre, utan att bli orimligt oroliga. De oroar sig sällan om säkerhet och kan lättare hantera fritids-, karriär-, ekonomiska och sociala situationer där risken för förlust är högre. De tycker om att överväga såväl som att genomföra karriärförändringar och andra förändringar som kan förbättra deras liv till något mycket mindre stressande.

Tillbakadragande: Låg (15 av 100)
Individer som är låga i Tillbakadragande lider sällan av eller hindras av förväntad ångest. De kan hantera nya, osäkra, oväntade, hotfulla eller komplexa situationer väl. De är väsentligt mindre benägna att undvika eller dra sig tillbaka inför det okända och oväntade. De tenderar inte att känna sig ledsna, ensamma, besvikna och besvärade av sorg – och, om de gör det, inte djupt eller länge. De upplever mycket lägre nivåer av tvivel och oro, förlägenhet, självmedvetenhet och modlöshet inför hot och bestraffning. De är ganska motståndskraftiga mot, och är sällan oroliga för, social avvisning och känner sig sällan skadade eller hotade. Även när de verkligen är skadade, rädda eller oroliga, återhämtar de sig enkelt och snabbt. Människor med ”lågt” Tillbakadragande är inte oroliga av sig. Tekniskt sett har Tillbakadragande förknippats med hjärnaktiviteter som reglerar passivt undvikande. Kvinnor är mer undvikande än män med medel på 60 gentemot män på 40.

Volatilitet: Måttligt låg (25 av 100)
Individer med måttligt låg Volatilitet tenderar att inte variera mycket i sitt humör. De är inte särskilt irriterade och känner lägre nivåer av besvikelse, frustration, smärta och social isolering. Människor tycker att de är lätta att vara med. De uttrycker sin frustration, besvikelse och irritation ganska rimligt och inte så ofta. Även när de är upprörda eller arga lugnar de sig snabbt. De argumenterar mindre än genomsnittet och tappar sällan sitt fotfäste. Om de provoceras i en tvist, kan de reagera med samma mynt, särskilt om det också är låga i Behaglighet. Men sådana människor tenderar att förbli lugna och oroliga även när de är stressade. Volatila människor tenderar att bli upprörda om något dåligt händer, medan människor med hög Tillbakadragande (den andra aspekten av att vara Neurotisk) tenderar att vara oroliga för att något dåligt kan hända. Tekniskt har Volatilitet associerats med hjärnaktiviteter som reglerar kamp, flykt eller frysning. Kvinnor har högre Volatilitet än män. Den genomsnittliga percentilen för kvinnor 57,5. För män är det 42,5.

Att jag skulle vara speciellt Neurotisk trodde jag nog inte på förhand. Inte ens det minsta lilla faktiskt. Jag är nog raka motsatsen till negativ, är inte speciellt olycklig, känner mig inte sorgsen, ensam eller orolig och är inte heller speciellt irriterad på något. Nä, jag har nog relativt bra självkänsla och någon ångest att prata om har jag inte. Som jag berättat tidigare är ångest något som är så främmande för mig att jag knappt vet hur det känns. Att jag är stresstålig och kan acceptera misslyckanden och motgångar som en del av livet är definitivt sant. Det som väl kanske inte riktigt speglar mig, kan jag tycka, är det här med att jag skulle tycka om att överväga såväl som att genomföra karriärförändringar. Visst, överväga gör jag väl, men har då sällan genomfört några. Har ju för tusan varit över 11 år på ett och samma ställe! En annan sak som nog inte riktigt stämmer är att jag skulle gilla att argumentera mindre än snittet. De som känner mig skulle nog definitivt motsäga sig det. I övrigt så stämmer nog resultatet in ganska väl på hur jag är, tänker jag.

Who are you? - Cambridge Elim Church

Tidigare inlägg:
#1 DISC
#2 Personality & Psychology
#3 Chinese Zodiak
#4 Self Awarness
#5 Chiromancy
#6 16Personalities, del 1
#7 16Personalities, del 2
#8 Color Psychology
#9 The Big Five Aspect Scale, del 1
#10 The Big Five Aspect Scale, del 2
#11 The Big Five Aspect Scale, del 3
#12 The Big Five Aspect Scale, del 4