Titeln, eller benämningen, som jag använder till dessa inlägg är precis så som du gissat (eller hur?) taget från den eminenta Jackie Chan filmen med samma namn. Anledningen till att jag valt att skapa en serie blogginlägg som belyser detta är för att försöka få ned på pränt vem jag är som person. Det här är inte någon existentiell personlighetskris utan mer ett ärligt försök att bena ut vad jag tycker i olika frågor, vad jag står för, mina värderingar och vad jag har för drivkrafter. Är de desamma som det jag visar utåt eller visar jag omedvetet upp en mask? Att känna sig själv och komma till insikt med vem man är och hur man agerar i olika situationer är fundamentalt för att lyckas med olika förehavanden och projekt. Därav dessa blogginlägg.

Det här är sista delen av The Big Five och skulle du själv vilja göra testet så hittar du det på Understand Myself. Det kostar en liten slant att göra det och du får bara göra testet en gång, men jag tycker det är värt det. Men nu avslutar vi det här:

Öppen för Upplevelse: Typisk/Medel (45 av 100 percentilen)
Människor med ”typisk” nivå av Öppenhet för Upplevelse är i genomsnitt lika smarta och kreativa som andra. De karakteriseras vanligtvis inte som utforskande eller visionära, men har sina ögonblick av insikt och förverkligande. De är ibland intresserade av att lära sig för sin egen skull och visar ett visst intresse för att förvärva nya förmågor och färdigheter. De är inte överväldigande nyfikna och är inte påfallande intresserade av abstrakt tänkande, filosofi eller innebörden av trossystem och ideologier. De kommer att delta i kulturella evenemang som filmer, konserter, dans, pjäser, poesiläsningar, galleriöppningar och konstutställningar, men finner sig inte tvingade till det. Ibland tycker de om att skriva och kommer ibland njuta av att möta och försöka lösa ett komplext problem eller utforska abstrakta idéer. De brukar läsa genomsnittligt mycket, men mer vanligt mainstream material. De har ett normalt antal intresseområden och ett hyfsat bra ordförråd. De kan tänka och lära sig ganska snabbt. Ibland kommer de med nya idéer och är tillräckligt välformulerade för att få sina tankar hörda, särskilt om de är genomsnittliga eller högre i Extrovert. De ser ibland på gamla saker på nya sätt men är också nöjda med det beprövade. De kan lösa de vardagliga problemen bra och kan ibland söka efter en svårare utmaning. De kan anpassa sig ganska bra till situationer eller yrken som är rutinbaserade och förutsägbara. De har väldigt lite problem med att passa in längst ner i hierarkierna eftersom de inte är tvungna att hitta på nya sätt att göra saker där utan kan göra rutinsaker. De är inte okreativa tänkare, men är mindre kända som kreativa eller revolutionära. De skakar sällan om saker, särskilt om de också är Behagliga och mindre Självsäkra.

Människor som har medel i Öppenhet för Upplevelse kan ha en entreprenörsanda men de uppskattar också konventionella anställningar. De har inte mer än genomsnittligt intresse av att satsa på nya saker, oavsett om det är i vinstsyfte, av nyfikenhet eller personlig förvandling. Åtminstone måttligt höga nivåer av Öppenhet för Upplevelse verkar nödvändigt för att starta och leda ett företag eller andra former av komplexa organisationer – även om Samvetsgrannhet tycks krävas för den uppmärksamhet på detaljer och processhantering som sådana organisationer också alltid behöver.

Kvinnor och män skiljer sig väldigt lite i Öppenhet att Uppleva, även om det finns skillnader på aspektnivåerna. Människor som är typisk i Öppenhet för Upplevelser har ett genomsnittligt antal intressen, vilket gör det relativt lätt för dem att inrikta sig på en enda väg i livet, att specialisera sig på i nödvändig grad, och skapa en integrerad identitet (såvida de inte är mycket höga Neurotiskt och / eller mycket låga i Samvetsgrannhet). Människor som kännetecknas av en kombination av måttligt hög Öppenhet för Upplevelse och mycket höga eller högre nivåer av Neurotisk kan undergräva sina egna övertygelser genom att ifrågasätta dem och därmed göra sig själv vilsna och oroliga. Öppna, icke Samvetsgranna människor tenderar att vara ”underpresterande”, särskilt om de också är över genomsnittet Neurotiskt. Sådana människor verkar ha förmåga att lyckas, kan lära sig snabbt och är kreativa, men de kan ha problem med att genomföra sina idéer.

Intellekt: Typisk/Medel (47 av 100)
Människor som har medel i Intellekt kan vara intresserade av idéer och abstrakta begrepp. De är inte oäven till och tycker ibland om att konfronteras med ny information, även om den är komplex. De är lika nyfikna som en genomsnittlig person och gillar ibland att ta itu med och lösa intellektuella problem. De tvingas ibland att delta i filosofiska diskussioner och njuta av komplexa böcker (oftast facklitteratur), men enklare frågor och ämnen räcker i allmänhet. De är acceptabelt vokabulär och kan formulera och kommunicera sina idéer ganska bra (särskilt om de är genomsnittliga eller högre Extrovert). De har ett ordförråd av normal bredd och djup och kan njuta av att lära sig nya saker. Ibland kommer de att söka efter eller skapa nya, kreativa koncept och även hitta och anpassa sig väl till nya upplevelser och situationer. De finner ibland komplexa, snabbt föränderliga yrken mindre i deras smak men kommer troligen att göra dem bra (särskilt om de också har hög Samvetsgrannhet och är låg Neurotiskt). De är också väl lämpade för stabila, rättframma och mer traditionella yrken, där reglerna för framgång är väldefinierade och inte tenderar att förändras, även om de kan uppleva sporadiska tristessperioder i sådana positioner. Kvinnor är lägre än män i Intellekt (men inte i IQ!!!). Det här är förmodligen beroende på en skillnad i intresse: människor med högt Intellekt, jämfört med Öppenhet, är mer benägna att föredra vetenskap framför konst. Den genomsnittliga percentilen för kvinnor är 45 medan för män är den 55.

Öppenhet: Typisk/Medel (44 av 100)
Den närmaste synonymen för Öppenhet (snarare än Öppenhet för Upplevelse, som omfattar öppenhet och intellekt) är kreativitet. Människor som är medel i Öppenhet, eller kreativitet, tycker att skönhet är ganska viktigt. De kan få utlopp för sin kreativa förmåga, men kommer inte att försvinna utan det. De kan uppskatta konst eller vackert hantverk och de är något känsliga för färg och arkitektonisk form. Ibland tycker de om att samla, men det är sällsynt att de gör det passionerat. De är hyfsat fantasifulla och kan dagdrömma och reflektera ibland. De brukar njuta av musik, ofta av de mer konventionella populära formerna, och kan vara något musikaliska eller konstnärliga själva (båda är sällsynta i allmänheten). De blir vanligtvis inte så försjunkna i en bok eller en film eller i sina egna tankar att de tappar kontakten med omvärlden. De är intresserade av men inte alls besatta av skönhet, kreativitet och konst. Människor med som är medel i Öppenhet tenderar att vara ganska stabila och ganska konventionella (särskilt om de också är genomsnittliga eller högre i Samvetsgrannhet). Åtminstone måttligt höga nivåer av öppenhet tenderar att vara nödvändiga för entreprenörsframgång och visar sig vara relativt användbart högst upp i hierarkierna. Även i mycket konservativa yrken som inom bank, redovisning och juridik som behöver kreativa personer i ledande positioner för att skapa en ny vision och riktning. Kvinnor är högre i Öppenhet än män. Genomsnittet för kvinnor är 56,5 och för män 44,5.

Det här är nog den lurigaste av de fem personlighetsdragen, kan jag tycka. Inte lurig för att den är missvisande utan för att den nog är den som kräver att man är mest ärlig mot sig själv. Att man vill upplevas som öppen och med högt intellekt kan nog många skriva under på men när jag läser mitt resultat från denna del så måste jag nog hålla med om resultatet. I alla fall i stort. Det jag väl inte riktigt identifierar mig själv med är väl det här med att passa in längst ner i hierarkierna. Visst är jag anpassningsbar men jag tycker ju om att göra saker på mitt sätt och jag har väl vissa problem med att underkasta mig auktoriteter. Men att jag både har en viss entreprenörsanda samtidigt som jag gillar vanlig anställning stämmer nog bra och visst gillar jag stabila, rättframma och mer traditionella yrken, även om jag kan känna viss tristess i perioder.

Tidigare inlägg:
#1 DISC
#2 Personality & Psychology
#3 Chinese Zodiak
#4 Self Awarness
#5 Chiromancy
#6 16Personalities, del 1
#7 16Personalities, del 2
#8 Color Psychology
#9 The Big Five Aspect Scale, del 1
#10 The Big Five Aspect Scale, del 2
#11 The Big Five Aspect Scale, del 3
#12 The Big Five Aspect Scale, del 4
#13 The Big Five Aspect Scale, del 5