Frågan är om jag egentligen någonsin befann mig i något vägskäl eller om det var något jag bara framtvingade för att undvika att ta i tu med mina faktiska känslor? Så här med facit i hand så vet vi ju att jag i slutändan ändå kom fram till det vi redan visste i och med Writings on the Wall-inläggen, nämligen att det var hon i Väg 3 – eller Kapitel 3 – som var kärleken i mitt liv hela tiden. Mina rädslor och min motvilja att både erkänna och agera utifrån mina egna känslor har gjort att jag slarvat bort, åtminstone känns det så, hon som jag skulle gjort allt för. Men så är livet. Det är inte rättvist och man får inte alltid som man vill. Det är bara att bita i det sura äpplet och inse det. Det är bara att bryta ihop och resa sig igen, eller som Thomas Wayne och Alfred säger till Bruce Wayne:

Why do we fall? So we can learn to pick ourselves up.

Batman Begins (2005)

Så där är vi. Väg 3 blev den där vägen som jag ville vandra men som jag ändå inte tog. Istället så blir det att ta en annan väg, en mer okänd sådan, som förhoppningsvis kan bli ack så bra. Som så ofta så leder troligtvis en väg till en annan och inom kort så kanske jag kommer till insikten att jag aldrig kommer att komma tillbaka. Någon gång i en annan tid så kommer jag berätta om hur jag valde en annan väg och hur det förändrade allt.

Two roads diverged in a yellow wood,
And sorry I could not travel both
And be one traveler, long I stood
And looked down one as far as I could
To where it bent in the undergrowth;

Then took the other, as just as fair,
And having perhaps the better claim,
Because it was grassy and wanted wear;
Though as for that the passing there
Had worn them really about the same,

And both that morning equally lay
In leaves no step had trodden black.
Oh, I kept the first for another day!
Yet knowing how way leads on to way,
I doubted if I should ever come back.

I shall be telling this with a sigh
Somewhere ages and ages hence:
Two roads diverged in a wood, and I—
I took the one less traveled by,
And that has made all the difference.

The End

of the Crossroads

Tidigare kapitel:
Prologue: Whole Lotta Love
Chapter 1: Wanna Be Startin’ Somethin’
Chapter 2: Waiting For A Girl Like You
Chapter 3: Writings on the Wall
Chapter 4: Perfect Strangers
Chapter 5: Love Me Again
Chapter 6: Love to Love
Chapter 7: Still Loving You
Chapter 8: True Colors
Chapter 9: The Most Beautiful Girl in the World
Chapter 10: What Kind of Love
Chapter 11: Simple Man
Chapter 12: Roads Untraveled
Chapter 13: Shy
Chapter 14: I Only Wanna Be With You
Chapter 15: Road to Nowhere
Chapter 16: Point of No Return
Chapter 17: Changes
Chapter 18: You Can’t Hurry Love
Chapter 19: I Don’t Believe in Love(?)
Chapter 20: Carry on Wayward Son
Chapter 21: Jump
Chapter 22: Somethin’ Stupid (or NO Writings on the Wall)
Chapter 23: Modern Love
Chapter 24: Be Mine (or DON’T Wanna Be Startin’ Somethin’)
Chapter 25: Always Will Be (or WON’T BE Waiting For A Girl Like You)
Chapter 26: What is Love?
Chapter 27: The Way We Were (or DO NOT Love Me Again)
Chapter 28: Patience
Chapter 29: Love is a Battlefield
Chapter 30: Love Ain’t No Stranger (or WE’RE NOT Perfect Strangers)
Chapter 31: Wasted Years
Chapter 32: Waiting for Love
Chapter 33: Can’t Fight This Feeling
Chapter 34: Are You Ready for Love
Chapter 35: Something
Chapter 36: Rewrite the Stars
Chapter 37: Sister Christian
Chapter 38: For Every Step
Chapter 39 (The Final Chapter): Say Something
Epilogue: The Road Not Taken